Алпинизъм
Летен АлпинизъмВърховете Малка Мальовица и Мальовица

В Рила има трасирани около 120 маршрута, които са съсредоточени в Северозападна /Мальовишки дял/ и Източна Рила. Скалата е гранит.

Част от най-посещаваните алпийски обекти са:

Района на хижа Мальовица - Куклата, Черната скала и Калбурската скала.

Връх Мальовица, 2729 м. е най-високият в този район и се издига величествено в дъното на Мальовишката долина. Изходен пункт х. Мальовица-2 часа. Североизточната стена /Триъгълника/ е с височина около 120 м. и е изкачена от Георги Стоименов и Константин Саваджиев, 1938 г. Това е най-трудното до този момент изкачване в нашата страна. Първото зимно изкачване е осъществено през 1959 г. от Георги Атанасов и Сандю Бешев. Подробна информация за района, масивите и маршрутите www.climbingguidebg.com

Върховете Иглата, Двуглав, Злия Зъб

Вр. Двуглав, 2605 м, се намира на юг от Злия зъб, в края на хребета, образуващ се между Дяволския и Синия улей. В съседство с връха е Иглата и ръбът на Дяволските игли. Южната стена е висока около 450 м., югоизточната-250 м., и източната /черната/-250 м. Изходен пункт: заслон Орловец-2 часа и Партизанска поляна-2,30 ч. Подробна информация за района, масивите и маршрутите www.climbingguidebg.com

Вр. Иглата, 2575 м, се намира югозападно от Двуглав. Върхът се свързва с Двъглав с малка премка, от която в южна посока се спуска стръмен, на места отвесен улей. Западната стена е с височина около 150 м. и южния ръб с височина около 300 м. Изходен пункт: заслон Орловец-1,30 ч. и Патризанска поляна-2,30 ч. Подробна информация за района, масивите и маршрутите www.climbingguidebg.com

Вр. Злият зъб, 2650 м, се намира на главното вододелно било, между върховете Ловница и Орловец. Изходен пункт-заслон "Орловец"-20 мин. Южната стена с неконкретизирани пътища за изкачване и височина около 60 м., северната стена-100 м., югоизточната-180 м. Подробна информация за района, масивите и маршрутите www.climbingguidebg.com

Върховете Злия Зъб, Орловец и Петлите

 

Вр. Орловец, 2652 м, се намира между върховете Злия зъб иПетлите и затваря от изток дъното на Мальовишката долина. Изходен пункт х. Мальовица-1,30 ч. и заслон "Орловец"-40 мин. Северозападната стена е с височина 100 м. Подробна информация за района, масивите и маршрутите www.climbingguidebg.com

Дяволските игли, 2580 м, се намират южно от Злия зъб и образува верига от около 10 връхчета, стръмно спускаща се на юг към долината на Рилската река. Изходен пункт: заслон Орловец-от 20 мин до 2,30 ч. и от Партизанска поляна-1,30 ч. Относителната височина на Дяволските игли е около 100-150 м. Подробна информация за района, масивите и маршрутите www.climbingguidebg.com

Ушите, 2560 м. Интерес за алпинистите представляват южните стени на Ушите. Първото лятно изкачване на стената е осъществено на 15.10.1949 г. от Георги Атанасов и Владимир Първото зимно преминаване на същия маршрут — през 1955 г. от Борис Маринов, Андрей Мирчев, Кръстьо Алексиев и Стефан Евстатиев. Подробна информация за района, масивите и маршрутите www.climbingguidebg.com