Ски

ski

Улеите над Първа тераса - Овчарския улей и вторият до него се изкачват сравнително безопасно и спускането им не е много трудно.Третия е значително по-стръмен, тесен и лавиноопасен от първите два.

Заешкия улей, често посещаван поради краткият подход. Намира се над хижа Мальовица в ляво от вр.Камилата и предлага едно от най-хубавите пускания в района.

Спускане от вр. Мальовица по "зимния път". Отбива от главното било малко след вр. Мальовица и слиза към вр. Орлето по сравнително широк ръб. След края на ръба се минава покрай Еленино езеро. От Втора тераса надолу бързо се достига хижата.

Склона над Еленино езеро, намира се в дясно от горната част на зимната пътека. Началото му е наклонено снежно поле, завършващо със скали. Минава се леко на ляво и от там надолу през стръмно склонче, наподобяващо улей.

Спускане от вр. Безименен, в ляво от Еленино езеро. Спускането се извършва по най-десния улей. Другите улеи завършват с прагове.

Улеите по източния склон на вр. Mальовица. Това са два стръмни улея. В началото на левия се образува голяма козирка. Улеите излизат на горното Еленино езеро и се съединяват с класическото спускане от вр.Мальовица.

Улеите над Втора тераса са широки и не много стръмни. При лоши снежни условия са много лавиноопасни. Първия от тях се спуска от вр. Малка Мальовица. Вторият се намира в ляво от отвесна оранжева скала. Има скален праг и е доста тесен.


 

Камината на вр. Малка Мальовица, преминава се директно през скалния процеп на голяма скала на вр.Малка Мальовица. Спускането комбинира каране по широк склон и минаване през тесен улей с надвесени скали.

 

Улеите на "Петлите", погледнати от Втора тераса са два дълги и прави улея. Левия улей (между вр.Орловец и Петлите) е по-стръмен и дълъг. Десния улей е по-лесен за качване и предлага приятно спускане.

Спускане от заслон БАК - До заслона се достига, като се изкачи склонът в ляво от Втора тераса и се продължи по ръб нагоре. Спускането може да се извърши по пътя на изкачването.